Loading...
Diensten 2018-01-25T11:33:04+00:00
Wat wij voor jou kunnen betekenen!
NEEM CONTACT MET ONS OP

Werkwijze

Op internet is al veel geschreven over chiptuning/softwaretuning waarbij kenvelden met parameters worden gewijzigd. Simpel gesteld klopt dat ook. Echter is het wel van belang hoe deze wijziging, of beter gezegd, optimalisatie plaatsvindt. Op het moment dat wij een tuning ontwikkelen, dan richten wij ons allereerst op de structuur van de software en de diverse componenten daarin. Het is voor veel branchegenoten verleidelijk om zich direct op een beperkt aantal mappen (kenvelden) te storten om de motor een hoger vermogen te laten genereren. Dit kan op zeer eenvoudige wijze, en is dus binnen no-time geregeld. Daar is de “klaar terwijl u wacht” tuning geboren. Is daar iets mis mee, zult u zich afvragen? Het antwoord is: Ja, in een groot aantal gevallen wel.

Resultaten van een dergelijke “quick and dirty” methode (waarvan we allerlei varianten hebben mogen aanschouwen) zijn:

  • “Omzeilen” of volledig uitschakelen van begrenzers in de software die zijn ontwikkeld om mechanische motorschade te voorkomen.
  • Onnodig hoge uitstoot van roet bij Dieselmotoren.
  • Gevaarlijk hoog oplopende temperaturen en drukken, denk hierbij bijvoorbeeld aan uitlaatgastemperatuur, turbodruk, brandstoftemperatuur, en inlaatluchttemperatuur.
  • Een gaspedaal reactie die, voor U als bestuurder, aanvoelt als een aan/uit schakelaar in plaats van een lineaire input voor de gevraagde belasting.
  • Onjuiste weergave van de verbruiksmeter (wellicht ook met als doel u te laten geloven dat de motor zuiniger is).

Wij gaan een stap verder, en schrijven onze software op basis van de structuur die de originele software ook bevat. Bestaande begrenzers voor onder andere koppel, inspuithoeveelheden, inspuitdruk, ontstekingstiming etc. blijven actief, maar met een verantwoorde verhoging waarmee de gestelde vermogens- en koppeldoelen kunnen worden gerealiseerd. Daar is niet alleen begrip van de software voor nodig, maar ook zeker begrip van de gebruikte hardware componenten.

Vaste werkwijze

Voordat wij aan de tuning van uw auto beginnen, controleren wij de auto op mogelijke foutcodes. In enkele gevallen maken wij een proefrit met logging software om de cruciale parameters van de auto te controleren.

Vervolgens lezen wij de originele software van uw auto uit. Deze uitgelezen file zal als basis dienen voor de maatwerk tuning die wij gaan maken.

Op basis van de eisen en wensen die U aan ons kenbaar heeft gemaakt, schrijven wij de maatwerk tuning. Deze getunede software file wordt terug in uw auto geladen waarna een uitgebreide proefrit wordt gemaakt. Bij deze proefrit gebruiken wij datalog software om de diverse belangrijke motor parameters te controleren. Op basis van deze datalog wordt de tuning, indien nodig, nog enkele malen geoptimaliseerd. Pas wanneer wij 100% tevreden zijn met het resultaat, wordt de auto aan U als klant afgeleverd.

DSG

Veel klanten geven aan niet 100% tevreden te zijn met het functioneren van de DSG versnellingsbak van hun auto. Soms gaat het om te snel opschakelen van de versnellingsbak wanneer in de D-stand wordt gereden. Bij lage snelheden schakelt de versnellingsbak al naar de hoogste versnelling wat resulteert in een vervelende vertraging wanneer men wat sneller wil gaan accelereren. De versnellingsbak moet dan namelijk eerst terugschakelen.

Ook horen we regelmatig dat een aanpassing van de maximum schakeltoerentallen onder hoge belasting gewenst is. Voor benzine auto’s kan het interessant zijn om de schakeltoerentallen nog iets te verhogen terwijl deze voor de voertuigen met een dieselmotor, standaard al erg hoog/te hoog liggen. Het toerental van maximum vermogensafgifte is al lang voorbij alvorens de versnellingsbak opschakelt. In deze gevallen verlagen we het schakeltoerental om beter in de powerband van de motor te blijven.

Verder zijn er allerlei persoonlijke optimalisaties mogelijk zoals verkorting van de schakeltijden en aanpassing van het launchcontrol toerental. Ook zijn natuurlijk aanpassen mogelijk die voor een uitgebreide tuning met hoog koppel strikt noodzakelijk zijn. Zo kunnen onder andere koppelbegrenzers in de DSG software worden gewijzigd en de schakeldruk kan worden verhoogd.

Het is bij ons dus mogelijk om de versnellingsbak tuning geheel naar de wensen van de bestuurder aan te passen. Heeft U interesse in de tuning van uw versnellingsbak of heeft U behoefte aan verdere uitleg? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

EGR

EGR is de afkorting voor “Exhaust Gas Recirculation”, in het Nederlands vertaald als “uitlaatgasrecirculatie”. Dit systeem is ontworpen om de NOx uitstoot (stikstofoxiden) van de auto in de uitlaatgassen te verlagen. Stikstofoxiden ontstaan bij hoge verbrandingstemperaturen. Door zuurstofarm uitlaatgas te vermengen met aangezogen lucht (uitlaat gas te recirculeren, vandaar de naam van het systeem) wordt de verbrandingstemperatuur verlaagd en daarmee ook de uitstoot van stikstofoxiden. Er zijn verschillende uitvoeringen van EGR systemen, maar in de basis doen ze allemaal hetzelfde, namelijk uitlaatgas via een leiding en een regelklep terugvoeren naar het inlaatspruitstuk.
Uitlaatgas recirculatie wordt vooral toegepast bij lage motorbelastingen en -toerentallen. Bij hoge belastingen wordt de klep gesloten om de motor te voorzien van enkel verse, zuurstofrijke inlaatlucht zodat de motor zonder belemmering zijn maximum vermogen kan vrijgeven.

Helaas worden de motorfabrikanten door steeds strenger wordende emissie-eisen als het ware gedwongen de EGR werking verder en verder te verhogen. U zult natuurlijk begrijpen dat dit de rijeigenschappen van uw auto niet ten goede komt. Denk daarbij aan licht inhouden van de motor bij lage toerentallen en een licht schokkend karakter tijdens constante snelheid.

Maar dit is niet het enige nadeel van het EGR systeem. Omdat de uitlaatgassen van dieselmotoren roetdeeltjes bevatten en er in de inlaatlucht altijd een kleine hoeveelheid olienevel voorkomt, ontstaat er een opbouw van zwarte “sludge” in de inlaat, die kan reiken tot in de cilinderkop. Door deze aanslag wordt de doorlaat van het inlaattraject steeds verder verkleind met als gevolg steeds slechter wordende motorprestaties en soms een verhoging van het brandstofverbruik. Ook kan door de roetopbouw de EGR regelklep vast gaan zitten waardoor de klep niet meer sluit wanneer maximale motorprestaties worden gevraagd.
Zie onderstaand voorbeeld van een ernstig vervuild inlaattraject ten gevolge van EGR.

Automotive Performance Engineers kan voor U de EGR werking uitschakelen in de motorsoftware. De klep wordt dan permanent gesloten waardoor de motor in alle bedrijfscondities vrij kan ademen. Dit vertaalt zich in betere rijeigenschappen, een licht lager brandstofverbruik en bovenal lagere onderhoudskosten (vervangen van een defecte EGR-klep kost al snel 600 euro of meer).

Een auto waarvan de werking van de EGR klep is uitgeschakeld, ondervindt GEEN problemen tijdens de APK keuring.

Bent u ook geïnteresseerd in het uitprogrammeren van de EGR werking van uw auto? Informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden.

DPF / ROETFILTER

DPF staat voor “Diesel Particulate Filter”, in het Nederlands vertaald als “diesel partikel filter” ofwel “Roetfilter”.
Net zoals het EGR(hyperlink) systeem, is het roetfilter in het leven geroepen om te kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende emissie eisen voor Dieselmotoren.

Het roetfilter is geplaatst in de uitlaatlijn van de dieselmotor.

Vanaf de Euro 4 normering, geintroduceerd in 2005, is een groot gedeelte van de Dieselmotoren uitgerust met een roetfilter. Het doel is om roetuitstoot in de vorm van fijnstof sterk te reduceren.
Het roetfilter werkt als een soort buffer. Roetdeeltjes slaan neer in de fijnmazige interne structuur van het roetfilter en worden daar vastgehouden. Na een bepaalde bedrijfsduur van de motor is het roetfilter verzadigd en moet deze gereinigd/leeg gemaakt worden om de doorstroom van uitlaatgassen niet te ver te beperken. Dat reinigen gebeurt door de temperatuur in het filter tijdelijk flink te verhogen waardoor de roetdeeltjes worden verbrand en het filter in nog fijnere deeltjes kunnen verlaten. U leest het goed, de roetdeeltjes worden feitelijk tot kleinere vorm afgebroken en worden alsnog uitgestoten. Dit proces wordt “regenereren” genoemd. De ECU (motor stuurcomputer) stuurt dan aan op extra brandstofinspuiting buiten het werkingsgebied van de reguliere brandstofinspuiting. Door deze “late” inspuiting , zal deze diesel niet ontbranden in de cilinders van de motor maar in het uitlaatsysteem, met de beoogde temperatuurverhoging in de uitlaat/het roetfilter tot gevolg.

In theorie lijkt dit misschien een effectief systeem, maar helaas blijkt het in de praktijk anders. Samen met de EGR klep is het roetfilter een veroorzaker van zeer veel problemen bij moderne Dieselmotoren.

Het regeneratie proces voor de reiniging van het roetfilter is namelijk niet volmaakt. Regeneratie brengt het roetfilter NIET terug in nieuwstaat. Er blijft telkens wat vervuiling in het filter achter, dat niet meer door regeneratie kan worden verwijderd. Uiteindelijk is het filter zodanig vervuild dat regeneratie geen afdoende oplossing meer biedt. Het resultaat is dan een motor die sterk inhoudt, meer brandstof gaat verbruiken en zelfs in noodloop modus gaat draaien. De kosten voor een nieuw roetfilter liggen doorgaans boven de 1000 euro exclusief bijbehorende diagnose- en montagekosten. Te lang doorrijden met een verstopt roetfilter kan tevens tot gevolg hebben dat er verdere motorschade ontstaat aan met name de turbo van uw auto.

Automotive Performance Engineers kan voor u de DPF werking verwijderen en softwarematig uitschakelen.
Doordat de motor vrijer kan ademen resulteert dit in een lager brandstofverbruik, verbeterd rijgedrag en verhoogde betrouwbaarheid/duurzaamheid van de turbo. Gecombineerd met een maatwerk tuning maakt het verwijderen van de DPF werking ook een extra vermogensstijging mogelijk.

Het roetfilter en het verwijderen ervan wordt steeds vaker besproken in de media. De politiek wil vanaf Juli 2017 een verscherpte controle op de aanwezigheid van roetfilters tijdens de APK keuring invoeren voor auto’s vanaf bouwjaar 2011. Dit zal inhouden: een visuele controle van de APK keurmeester op aanwezigheid van het filter. Ook zijn er plannen voor een bijbehorende roetmeting, maar omdat de huidige apparatuur niet toereikend is om de aanwezigheid van een roetfilter onomstotelijk vast te stellen, zal deze nieuwe regelgeving nog wel “even” op zich laten wachten.

Bij Automotive Performance Engineers zijn we in staat de DPF onzichtbaar buiten werking te stellen, zodat de APK keuring probleemloos kan worden doorlopen.

Bent u ook geïnteresseerd in het uitprogrammeren van de DPF werking van uw auto? Informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden.

TUNING

Naast het optimaliseren van de software kunnen wij in een hoop gevallen een stapje verder gaan door ook aanpassingen aan de hardware te doen. Denk hierbij aan uitlaatdelen, inlaatdelen, gemodificeerde turbo’s maar bijvoorbeeld ook een verwijdering van het roetfilter. Op het gebied van Alfa Romeo/Fiat en Lancia dieselmotoren hebben wij een reeks performance parts ontwikkeld die in combinatie met aangepaste software het vermogen en koppel naar grote hoogten kan stuwen. Ook voor andere merken kunnen wij maatwerk oplossingen bieden om het prestatieniveau nog hoger te krijgen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw auto.

WATER METHANOL INJECTIE

Water/methanol injectie systemen bieden flinke voordelen op zowel atmosferische motoren als turbo benzine- en dieselmotoren.
Het water/methanol mengsel wordt in/vlak voor het inlaatspruitstuk geïnjecteerd als een zeer fijne nevel. Dit proces onttrekt warmte aan de inlaatlucht. De inlaatlucht wordt dus afgekoeld en de dichtheid van de inlaatlucht wordt daardoor verhoogd. Dit heeft een positief effect op de hoeveelheid lucht, en dus zuurstof, die de motor via het inlaatspruitstuk binnen komt. Er kan zodoende meer brandstof efficiënt worden verbrand wat een positieve bijdrage levert aan het geproduceerde vermogen.

Daarnaast verbrandt de ingespoten hoeveelheid methanol, naast de gebruikelijk ingespoten diesel of benzine, als extra brandstof. Deze extra verbranding heeft natuurlijk ook een positieve invloed op het geproduceerde vermogen.
Voor benzine motoren levert de methanolcomponent nog een extra voordeel. Methanol gedraagt zich als een brandstof met een zeer hoog octaangetal. Wanneer methanol wordt geïnjecteerd wordt het octaangetal van het totale ingespoten mengsel, en daarmee de klopvastheid, flink verhoogd ten opzichte van de normale benzine. Hiermee wordt de detonatie gevoeligheid enorm verlaagd waardoor wij bij het optimaliseren van de ontstekingsmappen meer ontstekingstiming kunnen toevoegen. Ook dit zal een positieve bijdrage leveren aan de prestaties van uw auto.

Een derde voordeel dat het injecteren van water en methanol met zich mee brengt komt voort uit het verhitten van de waternevel/damp dat zich nu in de inlaatlucht bevindt. Wanneer de waterdamp in de verbrandingskamers van de motor terecht komt, wordt het zodanig verhit dat water expandeert en wordt omgezet in stoom. Deze expansie (volume vergroting) levert een druk op de zuigers en draagt zodoende bij aan de koppelproductie van uw motor.
Bovendien heeft de stoomvorming een reinigende werking op de motor componenten waarmee de stoom in aanraking komt ( cilinderkop, kleppen, zuigers etc.)

Ben U geïnteresseerd in een water/methanol injectie systeem voor uw auto, of wilt u verdere technische uitleg over de werking en voordelen van een dergelijk systeem?
Aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

SNELHEIDSBEGRENZING

Alom bekend zijn de snelheidsbegrenzingen van onder andere de Duitse merken Audi, BMW en Mercedes. Zij hanteren een snelheidsbegrenzing van 250 km/u voor de top-motoriseringen.

Maar ook steeds meer lichtere motorvarianten worden vanuit de motorsoftware begrensd. Zo zien we dit onder andere vaak bij de lichte bedrijfsauto’s waar de maximale snelheid op bijvoorbeeld 160 of 180 km/u wordt begrensd. Ook bij personenwagens met lichtere motorisering komen we het tegen. Zo blijken bepaalde 1.6 TDI motoren uit de VAG groep bijvoorbeeld vaak geprogrammeerd te zijn met een limiet van 190 km/u. In de motorsoftware van de 1.6 turbo benzinemotor die onder andere door BMW wordt gebruikt voor de F30 316i/320i modellen, vinden we ook een dergelijke limiet. Deze blijkt op een snelheid van 210km/u te zijn geprogrammeerd.

Wij kunnen de snelheidsbegrenzer van uw auto aanpassen of volledig uitschakelen. Dit heeft uiteraard geen negatieve invloed op de betrouwbaarheid van uw auto.

Bent u ook geïnteresseerd in een aanpassing van de snelheidsbegrenzing van uw auto? Informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw auto.

TURBO

Een groot percentage van de auto’s die U op de openbare weg ziet rijden is tegenwoordig voorzien van een turbo. Voor Dieselmotoren is deze trend al enkele tientallen jaren gaande; echter de laatste jaren worden ook steeds meer benzinemotoren voorzien van een uitlaatgasturbo. Dit heeft alles te maken met het “downsizen” van de motoren, wat in feite betekent dat er met minder motorinhoud beschikbaar is. Toch wil de fabrikant minimaal vergelijkbare motorprestaties kunnen leveren. Omdat het motorvermogen sterk bepaald wordt door de hoeveelheid beschikbare inlaatlucht, biedt een turbo als “luchtpomp” uitkomst. De extra hoeveelheid lucht die met behulp van een turbo kan worden verpompt, biedt de mogelijkheid om grote vermogenswinsten te behalen.
Naast turbo’s worden soms ook mechanisch aangedreven compressors toegepast, bijvoorbeeld bij de 3.0 TFSI motor uit de VAG groep (hoewel de “T” in de naam anders zou doen vermoeden). Het belangrijkste functionele verschil zit in het feit dat een mechanische compressor wordt aangedreven door de krukas (vaak via een riem overbrenging) terwijl een turbo door de uitlaatgassen wordt aangedreven.

Dit heeft direct zijn invloed op de toerental gerelateerde luchtopbrengst. Waar de compressor direct door de krukas wordt aangedreven en daardoor bij laag motortoerental al flink wordt aangedreven (en dus lucht kan verpompen), is de turbo afhankelijk van de uitlaatgassen stroom die bij laag motortoerental nog niet optimaal is. Daarom heeft een turbo altijd een bepaald toerental nodig alvorens hij zijn werk (lucht verpompen) goed kan uitvoeren. Dit is het zogenaamde “opspoel” toerental dat bij het rijden met een auto met turbomotor duidelijk voelbaar is.

 

Uitlaatgasturbo’s
Onder uitlaatgasturbo’s zijn grofweg twee types te onderscheiden die vaak worden toegepast, wastegate turbo’s voor benzinemotoren en VNT (variabele geometrie) turbo’s voor Dieselmotoren. Kort gezegd hebben beide varianten een eigen mechaniek voor het reguleren van de turbodruk. Deze turbodruk is een belangrijke factor bij tuning, omdat deze sterk samenhangt met de hoeveelheid lucht die door de motor gepompt wordt. De ECU stuurt via kenvelden in de software de turbo aan om een bepaalde drukdoelstelling te halen. Echter, de hoeveelheid druk die gevraagd wordt kan niet ongelimiteerd verhoogd worden. Het is belangrijk om de grenzen van de toegepaste turbo te kennen om te voorkomen dat deze naar een te hoog toerental wordt geforceerd en daarbij uiteindelijk defect raakt. Hiervoor heeft de turbofabrikant compressormappen opgesteld waarbij de verhouding tussen drukverschil en luchtflow met bijbehorende efficentie in kaart is gebracht. Vooral bij Diesel VNT turbo’s heeft de ontwikkeling de laatste jaren sprongen gemaakt, we zien een trend waarin turbo’s steeds kleiner en efficienter worden voor een gegeven prestatieniveau. Zo heeft Honeywell Garrett, een hele grote fabrikant van turbo’s, inmiddels de vijfde generatie VNT turbo, de zogenaamde “GTD” reeks gelanceerd. Door deze ontwikkelingen op de voet te volgen kan deze kennis toegepast worden in de praktijk, waardoor we in staat zijn maatwerk upgrade turbo oplossingen te bieden voor vrijwel iedere auto.

FOUTCODES

U herkent het ongetwijfeld. Het “motor management” lampje van uw auto brandt, terwijl de auto voor U als bestuurder verder geen kuren vertoont. Het vervangen van het onderdeel dat deze foutcode triggert, inclusief de bijbehorende arbeid, brengt behoorlijke kosten met zich mee.

Een groot aantal van deze foutcodes/storingen kunnen in de software van uw auto worden uitgeschreven zonder dat U daarvan negatieve gevolgen ervaart. De kosten van het uitprogrammeren zijn vaak maar een fractie van de kosten voor het vervangen en/of repareren van het onderdeel dat de foutcode veroorzaakt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan foutcodes met betrekking tot de EGR klep of een lambdasensor.

Wij kunnen de foutcodes geheel vrijblijvend voor U uitlezen. Vervolgens brengen wij een advies uit over het al dan niet uitprogrammeren van deze codes.

Bent u ook geïnteresseerd in het uitschrijven van een bepaalde foutcode van uw auto? Informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden.

KRIJG VANDAAG NOG EXTRA INFORMATIE

Heeft U na het bekijken van onze website nog vragen of bent U benieuwd wat wij voor U kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier.

U kunt ons ook telefonisch bereiken op telefoon nummer: +31(0)6 199 31 767